FANDOM


Вікі-жаргон — сукупність спеціальної лексики (жаргонізмів): слів, фраз і оборотів, застосованими користувачами вікі-проєктів для кращого взаєморозуміння один одного під час розмов про вікі.

Поширений і активно використовується повсюдно у вікі-середовищі.

Особливості Редагувати

Вікі-жаргон включає у себе велику кількість різноманітних компонентів, які можна поділити на декілька груп:

  • слова, що збігаються з назвою вікі-опцій та розширень (загальні і найпростіші елементи мов вікі-проєктів): редагування, видалення, блокування, банер, візуальний редактор;
  • менш формальні терміни і назви опцій, переважно освічені від англомовних слів: хелпер (від англ. Wikia Helper — Помічник Фандому), недостаб (від англ. stub — огризок), редлінк (від англ. red link — червоне посилання);
  • розмовні слова, що утворені шляхом скорочення більш офіційних: адміністраторадмін, категоріякат, досягнення, значокачівка, блокуваннябан, видаленнякік;
  • слова, використовувані в унікальному переносному значенні: розстрілбезстрокове блокування, дятел — редирект-ренеймовий вандал;
  • нечисленні розмовні словосполучення: отримати адмінку — отримати статус адміністратора, забанити по глобалці — заблокувати глобально;
  • позначення різних термінів, що утворюються переважно за допомогою кореня вікі-, що надає їм нове значення: вікі-хвороби, вікі-підйом, вікі-рецесія, вікі-відпустка; деякі терміні можуть і не включати в себе цього кореня: вандалізм, вілвор, ботозаливання;
  • позначення ідеологічних течій, утворені шляхом додавання до слів суфіксу -ізм: інклюзіонізм, удалізм, розділізм;

Одни терміни застосовані тільки у неформальному спілкуванні і є суто розмовними, інші ж застосовуються повсюдно.

Різновиди Редагувати

Поняття «вікі-жаргон» досить узагальнене і не має на увазі під собою єдиною загально прийнятою формою «мови вікі-проєктів». Практично на кожній великій вікі з великою спільнотою жаргон може виглядати трохи по-своєму — наприклад, один і той ж термін на одній вікі може вживатися постійно, на іншій бути знайомим тільки деяким користувачам, а на третій і зовсім не бути знайомим нікому. Іноді на певній вікі навіть може виникнути нове поняття, що не використовується на інших.

Така «роздробленість» викликана перш за все розділених самих вікі-проєктів один від одного — кожен вікі-сайт являє собою окрему спільноту. І якщо, наприклад, в рамках одного хостингу усі ці спільноти періодично стикаються, то з користувачами іншого хостингу або проєкту на залежних серверах вони звичайно не спілкуються.

Жаргон Вікіпедії та інших проєктів Фонду Вікімедіа Редагувати

Вікіпедія Глосарій

Сторінка «Глосарій» (список загальних понять) на Вікіпедії

Саме цей жаргон заклав основу всіх інших, оскільки Вікіпедія стала першим вікі-проєктом українською мовою. Для «вікіпедійного» жаргону характерна велика кількість скорочень, що утворилися в загальному за рахунок коротких перенаправлень на відомі правила та керівництва Вікіпедії (наприклад, НТЗ — нейтральна точка зору, ЗКЗ — загальний критерій значущості, ЧНєВ — чим не є Вікіпедія тощо).

Ці скорочення часто використовуються, наприклад, під час обговорень щодо доповнення, видалення або перейменування статей. Деякі з таких скорочень пізніше перейшли на всі вікі-проєкти.[1] Крім того, з Вікіпедії тим же шляхом перейшли і стали популярними крилатими виразами деякі назви відомих визначень чи виразів (наприклад, редагуйте сміливо, Не чіпляйтеся до новачків, Не увічнюйте вандалів, Не годуйте троля, та інше).

Іншими «винаходами» вікі-педистів є розподіл всіх користувачів за видами, що асоціюються з певними представниками «вікі-фауни» чи певних екзотичних професій (вікі-гном, вікі-вампір, вікі-осел, вікі-огир, вікі-пірат та інше). По кожному з таких термінів у просторі назв Project навіть були створені окремі гумористичні статті. Крім того, саме на Вікіпедії були придумані вікі-хвороби.

Жаргон альтернативних вікі-проєктів Редагувати

Альтернативні вікі — досить велика група проєктів переважно на незалежних серверах, які позиціонують себе як альтернативу Вікіпедії, до них відносяться такі вікі-сайти як: Циклопедія, Вікіреальність, Вікісфера та деякі інші. У зв'язку з досить напруженими відносинами з Вікіпедією в альтернативній вікі-середовищі виникло відразу декілька образливих за відношенням до неї виразів (наприклад, адміністрацію Вікіпедії на таких проєктах прийнято називати Партією Операторів); крім того, широко вживаними термінами є такі поняття як вікі-опозиція, альтернативний вікі-проєкт і тому подібне.

Жаргон проєктів Фандому Редагувати

Вікійний жаргон унікальний перш за все за рахунок великої кількості технічних розширень Фандому, що відсутні на інших проєктах (наприклад, на Фандомі використовуються такі унікальні терміні як банер або глобальне навігаційне меню). Так, наприклад розширення «досягнення» породило собою розмовні поняття ачівка і ачівкоман, а також стало широко вживане слово статпад (даремні дії для нечесного заробляння значків), на інших вікі не зустрічаються просто з причини відсутності там досягнень. Унікальні статуси користувачів також породжують особливі терміни, в загальному утворені шляхом транслітерації їх англомовних назв — наприклад, хелпери, стафери.

Крім того, на Фандомі зустрічається ряд унікальних термінів — наприклад, вікі-клон або порожня вікі; дуже поширеним прикладом є класифікація вікі-проєктів за кількістю статей на бронзові, срібні і золотыі.

Загальні орфографічні і граматичні проблеми Редагувати

Правопис слів з коренем вікі- Редагувати

Однією із загальних проблем написання слів вікі-жаргону є дефісне або злите написання слів з коренем вікі- (наприклад, віківідпустка/вікі-відпустка, вікіідеологія/вікі-ідеологія).

З втіленням нового правопису української мови поки не зрозуміло, як правильно потрібно писати дані слова. Через дефіс, чи разом.

Примітки Редагувати

  1. Наприклад, під терміном ОРИСС в російськомовних вікі-проєктах визначається оригінальне дослідження (оригинальное исследование рос.)— стаття, в якій замість опису предмета статті, виходячи з вторинних джерел, відкрито висловлюється точка зору певного автора, його спостереження, досліди, думки, визначення та інше (на більшості вікі такі «орісси» заборонені або виділені в окремий простір).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.