FANDOM


Можливо, ви шукали статтю про однойменний інструмент.
Приклад активності

Приклад активного користувача, що здійснює редагування щоденно

Активність користувача (англ. User's activity) — показник того, наскільки часто користувач редагує чи з'являється на вікі-проєкті. Активність часто може бути критерієм для отримання певних статусів на вікі, участі в різних голосуваннях, конкурсах тощо.

Опис Редагувати

Термін «активність користувача», як і активність вікі-проєкту, неоднорідний. Найчастіше під ним розуміється частота редагувань, що здійснюються під користувачем у певний період. Під цим періодом у залежності від контексту може матися на увазі:

 • Якесь «поточний стан» (у більшості випадків мається на увазі саме воно) — те, наскільки користувач активний саме зараз, в справжній час; для обчислення такої активності береться у увагу декілька останніх днів, тижнів або місяців. Подібна активність часто може змінитися в той чи інший бік.
 • Увесь час перебування користувача на вікі (беруться у увагу усі редагування); обчислення такої активності часто є досить проблемним, бо їй властиво постійно змінюватися.
 • Певна дата — наприклад, наскільки користувач був активний 20 вересня 2014 року (беруться у увагу тільки редагування у цей день). Ця активність, якщо ця дата вже пройшла, змінитися не може, та її розмір може розцінюватися як історичний факт.
 • Певний тимчасовий відрізок — наприклад, наскільки користувач був активний у січні 2015 (беруться у увагу тільки редагування у цей місяць). Обсяг такої активності теж фактично є історичним фактом, якщо цей період вже пройшов.
 • Певні відрізки часу у кожному році чи іншому тимчасовому періоді — наприклад, наскільки користувач активний по жовтень (беруться у увагу усі жовтні, що пройшли з моменту його реєстрації на вікі). Так само як і поточна активність, ця може протягом часу змінюватися.

В більш широкому ж сенсі активності — ця частота появ на вікі в цілому, тобто не як часто користувач редагує, а як часто він заходить на вікі. Фактично обчислити така активність неможлива, оскільки жодної інформації на цей рахунок жодна сторінка Фандому не являє — на сторінці Special:Listusers вказується лише дата останнього входу (причому не на конкретний вікі-проєкт, а просто на Фандомі). Її можна лише виявити умовно, виходячи з особистих спостережень за внеском редактора.

Крім того, кажучи про активність, завжди потрібно уточнювати, чи йде мова про загальну активність на усіх своїх вікі-проєктах в цілому (тобто як часто він редагує на Фандомі) або ж про одне конкретне, або ж про декількох певних (наприклад, про загальні вікі користувач, де він вніс або вносить значну частину внеску).

Обчислення Редагувати

Існують три шляхи обчислення активності користувача: абсолютний, відносний і аналітичний. Жоден з них не ідеальний перш за все з тієї причини, що активність не є постійною ознакою і може змінюватися.

Абсолютна активність Редагувати

Абсолютна активність розраховується за формулою

$ a/b = c $ , де

$ a $ — кількість усіх його редагування на проєкті, а

$ b $ — кількість повних днів (чи інших тимчасових одиниць) з реєстрацію користувача на проєкті. Простіше кажучи, щоб обчислити абсолютну активність, потрібно поділити кількість редагувань на кількість проведених на проєктів днів. Отримане число

$ c $ і буде абсолютним показником; загальноприйнятою одиницею його позначення не існує, однак умовно її можна записати як «кількість редагувань на одиницю часу». Наприклад, якщо користувач здійнисв 500 редагувань за 50 днів з моменту реєстрації, для обчислення його активності потрібно 500 розділити на 50, у підсумку чого отримається, що його абсолютна активність — 10 редагувань на добу.

Такий спосіб обчислення активності має досить багато недоліків, в тому числі:

 • Абсолютним показником властиво постійно змінюватися (після кожного нового редагування користувача або кожного нового дня старий показник його абсолютної активності перестає бути достовірним);
 • Абсолютна активність не може бути прив'язана до якогось певного періоду;
 • Не існує загальноприйнятої класифікації, згідно якої певне число редагувань за одиницю часу є показником низької активності, а інше — високої. Проблема, за якою її не можна складати, полягає в тому, що усі ці числа можуть сильно варіюватися в залежності від специфіки проєкту, де редагує користувач, розмірів його тематики і ступеня її освітленості в статтях. На різних вікі один і той же абсолютний показник може говорити про різні ступені активності.

Відносна активність Редагувати

Відносна, або середня, активність користувача теж обчислюється за формулою

$ a/b = c $ , але

$ a $ в даному випадку — кількість редагувань за проміжок часу (наприклад, місяць), а

$ b $ — кількість днів у взятому проміжку часу (відноситься з поточного дня назад). Іншими словами, для обчислення середньої активності потрібно кількість редагувань поділити на кількість днів, за які воно було зроблено. Наприклад, якщо користувач здійснив 100 редагувань за 5 днів, його відносна активність

$ c $ в цей період складала 20 умовних одиниць, або 20 редагувань на добу.

«Відносність» такої активності полягає в її приналежності до певного періоду. Фактично абсолютна активність є окремим випадком відносної, просто при її обчисленні за період беруться усі дні. Простіше кажучи, відносний спосіб визначення активності більш гнучкий, ніж абсолютний, оскільки дозволяє визначити частоту редагувань у певний тимчасовий відрізок. Однак, і при цьому зберігається проблема відсутність загальноприйнятої класифікації. Крім того, цей спосіб обчислення має і ще один недолік — порахувати кількість зроблених користувачем у певний період редагувань часто може бути досить проблематичним.

Аналітична активність Редагувати

Аналітичний, або умовний спосіб визначення активності є найпоширенішим і одночасно найпростішим і найточнішим. Даний спосіб не передбачає проведення ніяких обчислень і базується виключно на особистих спостереженнях визначального активність за внеском шуканого користувача. При аналітичному визначенні, виходячи зі сторінки внеску, вивчаються, наскільки часто користувач редагує чи редагував у певний період (якими можуть бути ці періоди, описано в розділі «Опис»), і на заснуванні цієї активності дається словесна оцінка.

Так само як і у випадку з двома іншими шляхами, єдиної класифікації словесних оцінок не існує, однак у даному випадку її цілком можна сформувати самостійно. Найпоширенішим шляхом, втім, є використаний на Вікі про вікі, згідно якому активність може бути:

 • Високої — користувач редагує на вікі щоденно або майже щоденно і постійно з'являються на проєкті, практично не роблячи перерв в редагуванні.
 • Середньої — користувач редагує на вікі регулярно, але не щоденно, а часто роблячи перерви у редагуванні в кілька днів або тижнів.
 • Низької — користувач редагує нерегулярно, між сплесками активності робляться перерви у декілька місяців.
 • Нульової — користувач не редагує на вікі взагалі і не з'являється на проєкті протягом року або навіть кількох років. Нульова активність також може бути пов'язана з блокувань.

Часом на деяких вікі застосовується і ще найпростіша система, згідно якій користувач може бути активним (якщо редагував на вікі нещодавно; що «нещодавно» в розумінні різних користувачів може бути різним), або неактивним (якщо давно не редагував на вікі).

Умовна активність теж не може бути постійною, але на відміну від абсолютної, вона змінюється значно рідше, і все її великі зміни безпосередньо відображаються на історії внеску користувача.

Значення Редагувати

Активність користувача є одним з найважливіших термінів у вікі-світі на абсолютно будь-якому вікі-проєкті. Саме активність безпосередньо вказує, наскільки часто користувач з'являється на вікі-проєкті, і наскільки регулярно він робить на ньому редагування, що у свою чергу дозволяє побічно визначити:

 • Чи об'ємний його внесок на вікі (якщо активність низька, більш імовірно, що обсяг внеску низький, або ж значна частина обсягу відноситься до того періоду внеску, коли активність ще була вище);
 • Як часто він з'являється в мережі;
 • Як часто він може відповідати на повідомлення або запити інших користувачів;
 • Наскільки від відомий у спільноті вікі (чим більше користувач редагує, тим більше його знають);
 • Якщо це адміністратор або інша особа з розширеними правами, чи у стані він оперативно (і наскільки оперативно) реагувати на порушення, конфлікти та інші спірні ситуації.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.