FANDOM


Активність користувача (користувацька активність) (англ. User's activity) — показник того, наскільки часто користувач редагує чи з'являється на вікі-проєкті.


Опис Редагувати

Термін «Активність користувача», як і активність вікі-проєкта, неоднорідний. Найчастіше під ним розуміється частота редагувань [1], зроблених певним користувачем в певний період. Під цим періодом в залежності від контексту може матися на увазі:

КористувацькаАктивність01

Адміністратор може бачити активність спільноти своєї вікі на спеціальній сторінці

 • Певний «поточний стан» (в більшості випадків мається на увазі саме він) — те, наскільки активний користувач саме зараз, на даний час; для обчислення такої активності береться до уваги кілька останніх днів, тижнів або місяців. Подібна активність може часто змінюватися в ту чи іншу сторону.
 • Весь час перебування користувача на вікі (беруться до уваги всі редагування); обчислення такої активності часто є досить проблематичним, бо їй властиво постійно змінюватися.
 • Визначена дата — наприклад, наскільки користувач був активний 20 вересня 2015 року (беруться до уваги тільки редагування в цей день). Ця активність, якщо ця дата вже минула, змінитися не може, і її розмір може розцінюватися як історичний факт.
 • Певний часовий відрізок — наприклад, наскільки користувач був активний в січні 2016 (беруться до уваги тільки редагування в цей місяць). Обсяг такої активності теж фактично є історичним фактом, якщо цей період уже пройшов.
 • Певні відрізки часу в кожному році чи іншому часовому періоді — наприклад, наскільки активний користувач у жовтні (беруться до уваги всі місяці жовтень за різні роки, що пройшли з моменту його реєстрації на вікі). Так само як і поточна активність, ця може з часом змінюватися.
 • У більш широкому ж розумінні активність — це частота появ на вікі в цілому, тобто не як користувач часто редагує, а як часто він заходить на вікі. Фактично обчислити таку активність неможливо, так як ніякої інформації на цей рахунок ні одна сторінка Фандому не надає — на сторінці Special:Listusers зазначається лише дата останнього входу (причому не на конкретний вікі-проєкт, а просто на Фандом). Її можна лише умовно визначити, виходячи з особистих спостережень за внеском редактора.

Крім того, говорячи про активність користувачів, завжди потрібно уточнювати, чи йдеться про загальну активність на всіх своїх вікі-проєктах в цілому (тобто як часто він править на Фандому) чи ж про один конкретний, або навіть про кілька конкретних локальних проєктах (наприклад, про основні вікі користувача, де він вніс або вносить значну частину внеску).

Обчислення Редагувати

Існує три способи обчислення активності користувача: абсолютний, відносний і аналітичний. Жоден з них не ідеальний насамперед з тієї причини, що активність не є постійною ознакою і може змінюватися.

Абсолютна активність Редагувати

Абсолютна активність вираховується за формулою a/b = c, де a — кількість всіх його редагувань на проєкті, а b — кількість повних днів (або інших проміжків часу, за які ведеться обчислення) від моменту реєстрації користувача на проєкті. Простіше кажучи, щоб обчислити абсолютну активність, потрібно поділити число редагувань на кількість проведених на проєкті днів. Отримане число c і буде абсолютним показником; загальноприйнятої одиниці його позначення не існує, однак умовно її можна записувати як «кількість редагувань на одиницю часу».

Приміром, якщо користувач здійснив 500 редагувань за 50 днів з моменту реєстрації, для обчислення його активності потрібно 500 розділити на 50, в результаті чого виходить, що його абсолютна активність — 10 редагувань у день.

Такий спосіб обчислення активності має досить багато недоліків, в тому числі:

 • Абсолютним показникам властиво постійно змінюватися (після кожного нового редагування користувача або кожного нового дня старий показник його абсолютної активності перестає бути достовірним);
 • Абсолютна активність не може бути прив'язана до якогось конкретного періоду;
 • Не існує загальноприйнятої класифікації, згідно з якою певна кількість редагувань на одиницю часу є показником низької активності, а іншого — високою. Проблема, за якою її можна скласти, полягає в тому, що всі ці числа можуть сильно варіюватися в залежності від специфіки проєкту, де править користувач, розмірів його тематики і ступінь її освітленості в статтях.. На різних вікі один і той же абсолютний показник може говорити про різні ступені активності.
 • Показник є лише кількісним, не враховує якості проробленої роботи і користі для проєкту в цілому.

Відносна активність Редагувати

Відносна, чи середня активність користувача теж обчислюється за формулою a/b = c, але a в даному випадку — кількість редагувань за певний вибраний проміжок часу (наприклад, тиждень, місяць, квартал, півріччя), а b — кількість днів у взятому проміжку часу (відлічується з поточного дня назад). Іншими словами, для обчислення середньої активності потрібно число редагувань поділити на число днів, за які вони було зроблено. Приміром, якщо користувач зробив 100 редагувань за 5 днів, його відносна активність c в цей період становила 20 умовних одиниць, або 20 редагувань у день.

«Відносність» такої активності полягає в її належності до певного періоду. Фактично абсолютна активність є приватним випадком відносної, просто при її обчисленні за період беруться всі дні.

Простіше кажучи, відносний спосіб визначення активності більш гнучкий, ніж абсолютний, так як дозволяє визначити частоту редагувань в конкретний часовий відрізок. Однак, і при ньому зберігається проблема відсутності загальноприйнятої класифікації. Крім того, цей спосіб обчислення має і ще один недолік — порахувати кількість зроблених користувачом в певний період редагувань часто може бути досить проблематичним. І, звичайно, кількісні показники аж ніяк не визначають якісний внесок користувача і користь, яку він приніс вікі-проєкту.

Аналітична активність Редагувати

Аналітичний, або умовний чи емпіричний спосіб визначення активності є найбільш поширеним і одночасно найбільш простим і найбільш точним. Даний спосіб не передбачає проведення жодних обчислень і базується виключно на особистих спостереженнях того, хто визначає активність за внеском певного користувача.

При аналітичному визначенні, виходячи з сторінки внеску певного користувача, діяльність якого аналізується, визначається: наскільки часто користувач робив редагування у визначений період (якими можуть бути ці періоди, описано в розділі «Опис»), і на підставі цієї активності дається словесна оцінка. Окрім того, враховується якісна поведінка на вікі-проєкті: наскільки якісним був доданий користувачем текст, чи поліпшив користувач шаблони, код оформлення, таблиці, тощо.

Так само як і у випадку з двома іншими способами, єдиної класифікації словесних оцінок не існує, проте в даному випадку її цілком можна сформувати самостійно. Найбільш поширеним способом є спосіб, згідно з яким активність може бути:

 • Високою — користувач редагує на вікі щодня або практично щодня і постійно з'являється на вікі, практично не роблячи перерв у редагуванні. При цьому внесок якісний: контент не потребує доредагувань, статті оформлені зображеннями, шаблонами, прокатегоровані; не потребують доопрацювань.
 • Середньою — користувач править на вікі регулярно, але не щодня, а часто роблячи перерви у редагуванні у кілька днів або тижнів. Його вносимий контент якісний, проте, окремі елементи потребують доопрацювання.
 • Низькою — користувач править нерегулярно, час від часу; між сплесками активності робляться перерви в кілька місяців. Контент в більшості сирий, потребує доопрацювання іншими користувачами чи адміністрацією.
 • Нульовий — користувач не редагує на вікі взагалі і не з'являвся на проєкті протягом року чи навіть кількох років. Нульова активність також може бути пов'язана із блокуванням.

Часом на деяких вікі застосовується і ще більш проста система, відповідно до якої користувач може бути або активний (якщо редагував на вікі недавно; це «нещодавно» в розумінні різних користувачів може бути різним), або неактивний (якщо давно не редагував на вікі).

Умовна активність теж не може бути постійною, але, на відміну від абсолютної, вона змінюється значно рідше, і всі її великі зміни безпосередньо відображаються на історії внеску користувача.

Значення Редагувати

Активність користувача є одним з найважливіших термінів у вікісередовищі на абсолютно будь-якому вікі-проєкті. Саме активність прямо вказує, наскільки часто користувач з'являється на вікі-проєкті, і наскільки регулярно він робить на ньому редагування, що в свою чергу дозволяє побічно визначити:

 • Об'ємний його внесок на вікі (якщо активність низька, більш імовірно, що обсяг внеску низький, або ж значна частина обсягу відноситься до того періоду вкладу, коли активність була ще вище);
 • Як часто він з'являється в мережі;
 • Як часто він може відповідати на повідомлення або запити інших користувачів;
 • Наскільки він відомий у спільноті вікі (чим більше користувач робить редагувань, тим більше його знають);
 • Якщо це адміністратор або інша особа з розширеними правами, чи у стані чи він оперативно (і наскільки оперативно) реагувати на порушення, конфлікти, інші спірні ситуації.

Активність часто може бути критерієм для отримання певних статусів на вікі, участі у різних голосуваннях, конкурсах і так далі.

Примітки Редагувати

 1. Тут правка синонім редагування
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.