FANDOM


Приклад активності вікі-проєкту

Приклад високоактивного вікі-проєкту, де редагування здійснюються щоденно

Активність вікі-проєкту (англ. Wiki's activity) — показник того, наскільки часто на вікі-проєкті здійснюються редагування.

Опис Редагувати

Термін «активність вікі-проєкту», як і активність користувача, неоднорідний. Частіше всього під ним розуміється частота редагувань, що здійснюються на вікі-проєкті сумарно усіма користувачами в певний період. Під цим періодом у залежності від контексту може матися на увазі:

 • Якийсь «поточний стан» (у більшості випадків мається на увазі саме воно) — те, наскільки вікі-проєкт активний саме зараз, у справжній час; для обчислення такої активності береться у увагу декілька останніх днів, тижнів або місяців. Подібна активність часто може змінитися у той чи інший бік.
 • Увесь час існування вікі-проєкту (беруться у увагу усі редагування і усі дні); вичислення такої активності часто є досить проблемним, бо їй властиво постійно змінюється.
 • Певна дата — наприклад, наскільки вікі-проєкт був активний 20 вересня 2014 року (беруться до уваги тільки редагування у цей день). Ця активність, якщо ця дата вже пройшла, змінитися не може, та її розмір може розцінюватися як історичний факт.
 • Певним тимчасовий відрізок — наприклад, наскільки вікі-проєкт був активний у січні 2015 (беруться до уваги тільки редагування у цей місяць). Обсяг такої активності теж фактично є історичним фактом, якщо цей період вже пройшов.
 • Певні відрізки часу в кожному році чи іншому тимчасовому періоді — наприклад, наскільки вікі-проєкт активний по жовтень (беруться до уваги усі жовтні, що минули з моменту його створення на Фандомі). Так само як і поточна активність, ця може з плином часу змінюватися.

Традиційне розуміння активності не має на увазі оцінку якості зроблених редагувань (наскільки вони об’ємні чи грамотні, у яких просторах назв тощо), однак на деяких вікі можуть зустрічатися і інші тлумачення цього терміна. Іноді дається оцінка активності не якогось конкретного вікі-проєкту, а групі вікі-проєктів або навіть цілому мовному порталу (наприклад, наскільки активні всі італійські вікі).

Обчислення Редагувати

Існує три шляхи обчислення активності користувача: абсолютний, відносний і аналітичний. Жоден з них не ідеальний перш за все з тієї причини, що активність не є постійною ознакою і може змінюватися.

Абсолютна активність Редагувати

Абсолютна активність вираховується за формулою $ a/b = c $, де $ a $ — кількість усіх редагувань на проєкті, а $ b $ — кількість повних днів (чи інших тимчасових одиниць) зі створення проєкту на Фандомі. Простіше кажучи, щоб обчислити абсолютну активність, потрібно поділити кількість редагувань на кількість днів існування вікі. Отримане число $ c $ і буде абсолютним показником; загальноприйнятою одиниці його позначення не існує, однак умовно її можна записувати як «кількість редагувань на одиницю часу». Наприклад, якщо за 50 днів на вікі було зроблено 500 редагувань, для обчислення активності потрібно 500 розділити на 50, у підсумку чого отримується, що абсолютна активність даної вікі — 10 редагувань в день.

Такий спосіб обчислення активності має досить багато недоліків, в тому числі:

 • Абсолютним показником властиво постійно змінюватися (після кожного нового редагування чи кожного нового дня старий показник абсолютної активність перестає бути достовірним);
 • Його досить проблематично підрахувати, особливо якщо на вікі багато користувачів;
 • Абсолютна активність не може бути прив’язана до якогось конкретного періоду;
 • Не існує загальноприйнятої класифікації, згідно якої певна кількість редагувань на одиницю часу є показником низького рівня активності, а інше — високої. Проблема, через яку її не можна скласти, полягає в тому, що всі ці числа можуть сильно варіюватися в залежності від специфіки проєкту, розмірів його тематики і степені її освітленості в статтях. На різних вікі один і той же абсолютний показник може казати про різні ступенях активності.

Відносна активність Редагувати

Відносна, чи середня, активність вікі-проєкту теж обчислюється за формулою $ a/b = c $, але $ a $ в даному випадку — кількість редагувань за проміжок часу (наприклад, місяць), а $ b $ — кількість днів у взятому проміжку часу (відраховується з поточного дня назад). Іншими словами, для обчислення середньої активності потрібно кількість редагувань поділити на кількість днів, за які вони були зроблені. Наприклад, якщо за 5 днів було здійснено 100 редагувань, відносна активність $ c $ у цей період складала 20 умовних одиниць, або 20 редагувань за день.

«Відносність» такої активності полягає в її належності до певного періоду. Фактично абсолютна активність є окремим випадком відносної, просто при її обчислені за період беруться усі дні. Простіше кажучи, відносний спосіб визначення активності більш гнучкий, ніж абсолютний, оскільки дозволяє визначити частоту редагувань в конкретний часовий відрізок. Однак, і при ньому зберігається проблема відсутності загальноприйнятою класифікацією. Крім того, цей спосіб з огляду на відсутність простих вікі-інструментів для підрахунку ще менш зручний ніж перший, оскільки вимагає довгих пошуків та обчислень.

Аналітична активність Редагувати

Аналітичний, або умовний спосіб визначення активності є найбільш поширеним і одночасно найбільш простим і найбільш точним. Даний спосіб не передбачає проведення ніяких обчислень і заснований виключно на особистих спостереженнях визначальної активності за внеском шуканого вікі-проєкту. При аналітичному визначенні, виходячи зі сторінок «Останні дії на вікі» і «Нові редагування», вивчається, наскільки часто на вікі-проєкті редагують у певний період (якими можуть бути ці періоди, описано у розділі «Опис»), і на заснуванні цієї активності дається словесна оцінка.

Так саме як і у випадку з двома іншими шляхами, єдиної класифікації словесних оцінок не існує, однак у даному випадку її цілком можна сформувати самостійно. Найбільш поширеним спосібом, втім, є використовуваний на Викии Вики, згідно з яким активність може бути:

 • Високої — на вікі щоденно здійснюється велика кількість редагувань, як правило редагують багато користувачів.
 • Середній — на вікі редагують регулярно, але 1.) в день здійснюються лише небагато редагувань; 2.) редагування здійснюються рідше ніж щоденно, тобто бувають дні повної бездіяльності.
 • Низької — проєкт редагується нерегулярно, між сплесками активності робляться перерви в кілька місяців або навіть років.
 • Нульовий — на сайті взагалі не здійснюються ніяких редагувань вже протягом довгого часу. Таке буває вкрай рідко, оскільки навіть на покинутій вікі іноді з'являються «одноденні редактори», аноніми або вандали.

Іноді на деяких вікі застосовуються і ще більш проста система, згідно якої вікі-проєкт може бути або активний (якщо на ньому редагували недавно; це «недавно» в розумінні різних користувачів може бути різним), або неактивний (якщо на ньому давно не редагували).

Умовна активність теж не може бути постійною, але на відміну від абсолютної, вона змінюється значно рідше, і все її великі зміни безпосередньо відображаються на історії розвитку вікі.

Значення Редагувати

Активність вікі-проєкту — важливий показник у вікі-світі. Від того, наскільки сайт активний, безпосередньо залежить його популярність, популярність і відвідуваність, а також актуальність змісту статей.

Розмір активності також побічно впливає на розвиток спільноти і, як наслідок, діяльність користувачів. Так, високоактивні вікі часто є поліпроєктами з великою кількістю користувачів, які сумарно сприяють постійної спільної діяльності та постійному редагуванню статей. Водночас, середня або низька активність звичайно (не завжди) означає, що перед нами біпроєкт або монопроєкт, його спільнота слабка, і все залежить лише від кількох редакторів.

Досягнення постійно високої активності є одною з ключових цілей будь-якої вікі. Однак, цей показник не дуже постійний і часто змінюється. Можна виділити чотири загальних моделей змін частоти редагувань:

 • Стабільний розвиток — проєкт в цілому йде на одних і тих же позиціях. підйоми та падіння можливі, але вони не дуже різкі, і після їх закінчення проєкт не повертається до початкового стану, а залишається на нових позиціях, знижуючись/підвищуючись лише незначно.
 • Стрибкоподібний розвиток — активність на вікі розвивається хаотично, за різкими підйомами слідують такі ж різкі падіння. Проєкт регулярно зазнає метаморфози, стаючи то більш, то менш активним.
 • Негативний розвиток — активність в загальному падає, трапляються лише рідкі вікі-підйоми. Таке характерно для прогресуючих проєктів в стані вікістагнації.
 • Позитивний розвиток — активність в загальному росте, трапляються лише рідкі вікі-падіння. Такий розвиток звичайно нетривало, рано чи пізно змінюючись іншим типом.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.